All for Joomla All for Webmasters
  • Yeşil Regülatörü ve HES

YEŞİL projesi Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi, Yeşilırmak Havzası, Sivas İli sınırları içinde 40° 09’ 30” kuzey enlemleri ile 37° 44’ 15” doğu boylamları arasında yer almaktadır. Proje yeri; Giresun H39-d2 nolu 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritada bulunmaktadır.

Regülatör, Yeşilırmak ana kolu üzerinde 1431.00 m talveg kotunda yer alacaktır. Regülatör yerinde ortalama yıllık debi 3,89 m3/s’dir. Regülatörle çevrilecek su, Revize Yeşil Santralına 8+987,102 m (6+887,102 m CTP Boru , 2 +100 m sifon CTP Boru) 2000 mm ve 1800 mm lik CTP Boru ile aktarılacaktır. Revize Yeşil Regülatör ve HES Projesinden 14 MW kurulu güç ile yılda  ortalama  56,16 milyon kWh enerji üretimi planlanmıştır.

Santralda üretilen enerji 1×795 MCM iletkenli ve 154 kV’luk 16km uzunluğunda bir enerji iletim hattı KOYULHİSAR HES 154kV şalt merkezi üzerinden Köklüce HES ve Susehri TM bağlanmak suretiyle enterkonnekte sisteme aktarılacaktır.

YEŞİL HES tesisleri ile yılda ortalama 56.16 GWh enerji üretilecek olup, bunun 13.99 GWh’ı firm enerji ve 42.17 GWh’ı da sekonder enerjidir.