All for Joomla All for Webmasters
           
DODURGALAR HES 1 VE HES 2 PROJESİ
 
            Dodurgalar HES 1 ve HES 2 enerji projesi, Denizli ili Acıpayam ilçesi, Dodurgalar beldesi sınırları içinde yer almaktadır. Acıpayam’ a uzaklığı 20 km’ dir. Dodurgalar HES 1, HES 2 Projesi, 1 regülatör, HES 1 iletim kanalı, yükleme odası, cebri borular ve HES 1 santral binası, deşarj kanalı, HES 2 iletim kanalı, yükleme odası, cebri borular, HES 2 santral binası ve deşarj kanalından meydana gelen, kanal tipi bir hidroelektrik santral projesidir.
 
      Projenin su kaynağı olan Erceöz deresi, Batı Akdeniz Havzasında yer almakta olup, yağış alanı yaklaşık 40 km²’ dir. Dodurgalar enerji Projesi, fizibilite seviyesindeki çalışmalara göre uygun bulunmuştur. Proje fomülasyonu, kısaca şu şekilde özetlenebilir: Erceöz deresi üzerine kret kotu 1579 m olan bir regülatör inşa edilmiştir. Bu regülatörden alınan sular 1 m³/s kapasiteli iletim kanalı ile Dodurgalar HES 1 yükleme odasına gelmektedir. Bu sular yükleme odasından çapı 650 mm olan cebri boruyla alınarak 278 m net düşüde türbinlenmektedir. HES 1 de türbinlenen sular, deşarj kanalından sonra iletim kapasitesi aynı olan bir kanalla Dodurgalar HES 2 yükleme odasına gelir, daha sonra çapı 650 mm olan cebri boruyla 260m net düşüde türbinlendikten sonra dere yatağına bırakılmaktadır.
Dodurgalar Enerji Projesi ile Dodurgalar HES 1, 2 x 1031 kW, Dodurgalar HES 2, 2 x 1038 kW TOPLAM 4,14 MW kurulu güçte yılda ortalama 12,31 Gwh enerji üretmesi beklenmektedir.Üretilen enerji Toptan Satış şirketlerine ve TEDAŞ’ a satılmaktadır.
Elta elektrikte Salih Turan Yeşilbaş’ın payı % 47.8 dir.